شکایت از زوج توسط زوجه که از تبعه خارجی می باشند

اتباع خارجی هستم هیچ کسیو ندارم شوهرم بهم خیانت می‌کنه کتکم میزنه به من و بچه هام خرجی نمیده من دوتا بچه دارم تهدیدبه مرگ می‌کنه می‌خوام جدا بشم از شوهرم با دوتا بچه پولی ندارم شوهرم با این همه کاریی که باهام می‌کنه میگه حاضر نیست طلاقم بده من باید چیکار کنم

22 مرداد 1401 10

با سلام و احترام
شما می توانید برای هریک از رفتارهای شوهر خود در محاکم اقدام به طرح دعوی بکنید از جمله شکایت کیفری مبنی بر ضرب و جرح و ترک انفاق، مطالبه نفقه زوجه و فرزند از طریق دادخواست حقوقی و دیگر مسائل.
و پس از اثبات و محکومیت شوهر شما به موارد فوق می توانید دادخواست طلاق خود را مستندا به ترک انفاق و یا عسر و عسر و حرج اقدام نمایید.
البته دادگاه با عنایت به اینکه طلاق از جمله احوال شخصیه می باشد قانون کشور متبوع شمارا مد نظر قرار خواهد داد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی