تغییر مجازات افترا امکان دارد

سلام خسته نباشین برای تهین افترا شکایت کردیم از دادگاه گفتن ۲۵میلیون پول ۷۴شلاق الان رای را میتونن عوغ کن

25 مرداد 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی