آیا حضور عضو سوری هیات مدیره شرکتی بودن در حکم پرداخت سکه تاثیر دارد؟

سلام.بنده محکوم به پرداخت ۶۰۰ عدد سکه به همسرم هستم و اعسار زدم و با شهود به دادگاه رفتم و منتظر رای هستم.کارگرم و یک منزل مسکونی دارم که از نظر قاضی مستثنیات است و در حال حاضر یک چهارم حقوق بنده تا صدور رای کسر میگردد.بنده چند سال پیش مدرک تحصیلی خودم رو برای ثبت شرکت و رتبه بندی به مدت ۲۸ ماه در اختیار یکی از دوستان قرار داده بودم و در محضر وکالت دادم که بنده در سود و ضرر و زیان و عوارض و مالیات و...هیچ دخل و تصرفی نداشته و ندارم و به نوعی فقط مدرک بنده جهت ثبت شرکت استفاده شده بود.بعد ها متوجه شدم که علی رغم پایان مدت وکالت، بنده به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت در شرکت مربوطه باقی مانده ام که با کلی پیگیری و بحث و ارسال اظهار نامه به پیمانکار موفق شدم پارسال خروج خودم رو از شرکت مذکور بگیرم و آگهی های روزنامه رسمی هم در این زمینه دارم.این در حالی است که وکالت بنده سال ۹۶ تمام شده بود و شرکت مذکور بدون رضایت بنده و غیر قانونی از امتیاز بنده استفاده میکرد.حال دادگاه خانواده با توجه به استعلاماتی که از ارگان های مختلف جهت وصول مهریه و صدور رای تقسیط مهریه گرفته،در یکی از استعلام ها حساب های شرکت مذکور رو توقیف کرده و پیمانکار اون شرکت هم با بنده تماس گرفته و از این موضوع ناراحت هستن.در حالی که بنده پارسال طبق آگهی روزنامه رسمی از شرکت مذکور خروج پیدا کرده ام و در تمام مدتی هم که اسم بنده در اون شرکت بوده بنده طبق وکالت مشمول هیچ گونه حقوق و سود و ضرر و زیان و عوارض و مالیات و...نمیشدم و وکالت نامه و آگهی روزنامه رسمی هم دارم و تنها در آمد زندگی بنده یک حقوق کارگری است.حال سوال بنده این است که این موضوع که نام بنده در آن شرکت پیمانکاری به عنوان مدیر عامل بوده است و طبق وکالت اختیار و درآمدی نداشته ام در صدور رای تقسیط مهریه تاثیر گذار است؟با توجه به اینکه جلسه رسیدگی بدوی تمام شده و قاضی تا تکمیل شدن استعلامات رای صادر نکرده است آیا بنده باید منتظر صدور رای تقسیط بمانم و اگر این مسئله دردسر ساز شد مدارک را ضمیمه تجدید نظر خواهی کنم یا اینکه زودتر و قبل از صدور رای بدوی با ارسال لایحه و ضمیمه کردن وکالت نامه و اظهار نامه ای که جهت خروج از شرکت برای پیمانکار فرستاده بودم و آگهی های خروج از شرکت مذکور ،برای دادگاه توضیح بدم

23 مرداد 1399 203

سلام با توجه به استعلامات مذکور ممکن است در نتیجه اعسار موثر باش لذا مراتب را طی لایحه به دادگاه اعلام نمایید و در صورت عدم پذیرش دفاعیات شما فرصت مجدد در دادگاه تجدید نظر را نیز داشته باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی