ایا درخواست سنوات برای دوماه کار امکان پذیراست ؟

سلام من یک کارگر داشتم از ۲۲ اردیبهشت اومد سر کار در تاریخ ۷ مرداد با توجه به عدم نیاز شخص ازش خواستیم دیگه نیاد اون روز اومده کارگاه به سرپرست کارگاه که باشه کلی که فامیلش هست فحش داده و باعث شد بنده خدا قش بکنه بعد ۲ روز بعدش با چاقو اومده بود توی کارگاه و تهدید میکرد زنگ زدیم پلیس ولی فهمید و فرار کرد حالا رفته اداره کار شکایت کرده که حقوقم رو نمیدنم البته ما بهش گفتیم بخاطر اون رفتار بدش که هم فحش داده بود و چاقو کشی کرده بود حقوق ات رو بهت نمیدیم اینطوری شده استشهاد داخل کارگاه پر کردند که این کار رو کرده چاقو کشی کرده حالا ما حقوقش رو میخواهیم بدیم ولی یکذره باید ادب بشه این کار های بد رو نکنه نوشته بوده حق سنوات بهم ندادن به کارگر ۷۸ روز کار کرده حق سنوات میدن ایا و اینکه عاله مندی من براش حساب کردم ولی میگه باز هم ندادن ایا ریز صورت حساب که براش حساب کردیم قبول اداره کار هست .و اینکه از مبلغی هم خورده به صورت ۳۷۰۰ بهش دادیم در حین کارکردش . و اینکه این شکایت ایا مشمول جریمه هم میشه

01 شهریور 1399 113

تمام کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار مشمول دریافت پایه سنوات هستند که با توجه به روزهای کارکرد به ایشان تعلق نمی گیرد.صورتحسابهای واریز به عنوان مدرک پرداخت حقوق محسوب و به اداره کار ارائه نمایید و عدم پرداخت مشمول جریمه نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی