قتل عمد وغیر عمد

باسلام..برادرم با دوستاش میره باغ۵نفرن بعد یکی از دوستاش اسلحه رو فشنگ گزاری ومسلح میکنه وبقصد شوخی وترسوندن میگیره طرف مابقی وشوخی میکنه وبهشم میگن این کار خطرناکه نکن. طرف برادر من که میرسه شلیک میشه واز فاصله۲متری میرنه بسرش ودرجا تموم میکنه حکم این کار چیه وآیا قتل عمده؟ضمنن اسلحه بدن مجاز و ۵تیر بوده کارشناس اسلحه هم‌گفته اسلحه سالمه..واسلحه رو هم مستقیم گرفته سمتش..ممنون

04 شهریور 1399 156

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی