دیدن اخطاریه ها در سامانه ثنا چگونه است؟

ظرف چند روز باید ابلاغ اخطاریه را در سامانه ثنا چک نمود؟

31 شهریور 1399 106

با سلام ، به محض اینکه پیام برای تلفن همراه شما ارسال میشود ، سامانه ثنا را چک کنید چرا که ممکن است زمان بگذرد و از بعضی اقدامات محروم شوید ، مانند وقت رسیدگی ، اخطار تبادل لوایح ، تجدیدنظر خواهی و ...

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی