وکالت فروش ملک چگونه است ایا وکیل حق انتقال ملک را بنام خود دارد ؟

سلام ، اگر در وکالت فروش بلاعزل که. وکیل حق فروش ملک را به هر شخص دارد حق انتقال مورد وکالت به خود را نیز داشته باشد آیا می تواند مورد وکالت را به خود هم انتقال دهد و آیا اساسا چنین انتقالی نافذ است ؟؟؟ممنون

03 اسفند 1399 169

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی