در اینستاگرام خرید انجام داده ام ولی طرف مقابل پاسخ من را نمی دهد و بلاک نموده باید چه کار کنم؟

من.از یک نفر تو ایسناگرام درخواست خرید شوکر کردم بیعانه ۸۰ هزار تومان دادم حالا بلکم کرده چکار کنم

28 فروردین 1400 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی