ایا اتومبیل تاکسی بابت بدهی قابل توقیف است ؟

سلام بعلت محکوم شدن به پرداخت 20میلیون تومان شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف شماره ۱۴ خودروی تاکسی ام که جزو مستثنیات محسوب می شود توبه کرده و جدا گانه برای همان مبلغ حکم جلب صادر کرده است با این وجود که ۳ مرتبه لایحه استشهادیه محلی و پروانه تاکسیرانی ارائه کرده ام و ارزش خودرو توقیف شده چند برابر ۲۰ میلیون تومان می باشد و دیگر لازم به صادر کردن حکم جلب نبود با تمام این وجود دوباره مراجعه کردم و اعتراض به رئیس مجتمع چرا هم مستثنیات دین هم توقیف شده و هم جلب صادر شده است و بدون جواب قانع کننده بیرونم کرده‌اند لذا سوالم اینجاست بعد از گذشت یکماه توقیف مستثنیات دینم همچنان دستور رفع توقیف نمیدهند آیا خلاف است یا قانونی ؟؟؟ حالا باید چیکار کنم

31 فروردین 1400 876

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی