رنگکار بنده کار را نیمه رها نموده و از انجام تعهدات خود خودداری و استنکاف می نماید چه کار باید انجام بدهم.

سلام وقت بخیر نقاش آپارتمان من بر خلاف قرارداد فیمابین ضمن بدعهدی در تحویل کار کیفیت کار بسیار پایینی داشته و علی رغم وجود نواقص زیاد کار را نیمه کاره رها کرده و به هیچ تماس من پاسخ نمیدهد. قصد دارم از طریق ارسال اظهارنامه به اجرای تعهداتش ملزم نمایم.با توجه به اینکه متاسفانه ٨٥ درصد از مبلغ قرارداد را پرداخت کرده ام و از کارش و از بابت بدعهدیش رضایت ندارم چطور میتوانم از وی خلع ید کرده و باقی کارنقاشی را توسط خودم و یا فرد دیگری تکمیل کنم.بدون اینکه حقی برای ایشان باقی مانده باشد.

13 تیر 1400 107

می توانید ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه به ایشان جهت اجرای تعهد ابلاغ رسمی ارسال نمایید و پس از تامین دلیل از شورای حل اختلاف نسبت به وضعیت موجود و کارهای انجام شده اقدام به انجام کار توسط خودتان نمایید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی