آدم ربایی و پیامد های قانونی آن

آدم ربایی و پیامد های قانونی آن :

جرم آدم ربایی با انگیزه ها ی متعددی همراه است از جمله (انتقام گیری ، دسترسی به پول و یا هدف مورد نظر وادار کردن شخصی برای انجام کاری و.... ) می باشد .

واژه ی آدم ربایی بدین معنی است که شخصی را بدون رضایت و با زورو تهدید به مکان دیگری انتقال دهند و یا او را مخفی نمایند.

جرم آدم ربایی برابر با سلب آزادی تن است یعنی چه ؟

تمامی افراد در زمبن حق دارند که آزادانه عمل کنند و به هر مکانی که اراده کنند می توانند سفر کنند و جابه جا شوند اما جرم آدم ربایی این آزادی را سلب می کند ،مخفی کردن هم مانند آدم ربایی موجب سلب آزادی تن می گردد. 

حال به بررسی عنصر قانونی جرم آدم ربایی می پردازیم :

مطابق ماده 621 قانون تعزیرات مجازات اسلامی : هرکس به قصد مطالبه ،وجه و یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با تهدید و یا حیله به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 سال تا 15 سال محکوم خواهد شد .


حال جرم آدم ربائی با چه شرایطی محقق می شود : 


رضایت نداشتن شخص ربوده شده 

انتقال شخص ربوده شده از محلی به محل دیگر 

قصد مرتکب جرم جهت ربودن انسان زنده 

انتقال شخص به مکان دیگر توسط وسیله ی نقلیه علاوه بر مواردی که ذکر شد یکسری عوامل دیگر در جرم آدم ربایی وجود دارد که مجازات این جرم را بیشتر می کند که به آن عوامل مشدده جرم می گویند 

عوامل مشدده جرم آدم ربایی : 

سن مجنی علیه (فرد ربوده شده ) کمتر از 15 سال تمام باشد .

رساندن آسیب جسمی و روحی و روانی به فرد ربوده شده .

به فرد ربوده شده آسیب حیثیتی برسد که باید از سمت وی (مجنی علیه ) ثابت گردد چه مونث باشد و چه مذکر .

انتقال فرد ربوده شده توسط وسیله ی نقلیه به مکان دیگ.ر 


اعمال (زنا) از طریق آدم ربایی : 

اعمال زنا از طریق فریب دادن دختر نابالغ از طریف آدم ربائی که با تهدید و یا ترساندن زن موجب تسلیم شدن او شود در حکم زنای به عنف است و مجازات شخص زانی (مرتکب زنا ) اعدام می باشد .


قانونگذار بعضی از صورتهای خاص آدم ربایی را جداگانه بررسی نموده که عبارتند از : 


ربودن نوزاد : به موجب ماده 635 قانون تعزیرات مجازات اسلامی مصوب 1375 (هر کسی طفلی که تازه متولد شده را برباید و یا مخفی کند به 6 ماه تا 3 سال محکوم و اگر مشخص گردد که طفل حین دزدی مرده بوده به جریمه یکصد هزار تا 500 هزار ریال محکوم خواهد شد .

مخفی نمودن اموات : مطابق ماده 635 این قانون (هرکسی که بدون رعایت نظامات جنازه ای را دفن و یا مخفی کند به جزای نقدی یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم میشود ).


بررسی جرم معاونت در آدم ربایی : 

ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: معاونت در جرم به طور کلی را تعریف کرده است که اشخاص زیر را شامل می شود : 

هر شخصی که وسیله ی ارتکاب جرم را فراهم سازد و تهیه کند .

هرکسی که دیگری را ترغیب ،تهدید،تطمیع، به ارتکاب جرم کند ، دسیسه یا فریبیش دهد یا با سوء استفاده از قدرت وی موجب وقوع جرم شود .

هر کسی که وقوع جرم را تسهیل کند .


مجازات معاونت در جرم چیست ؟ 

مجازات معاونت در جرم آدم ربایی 5 سال و برای معاونت در جرم نوزاد ربایی 6 ماه حبس در نظر گرفته شده است .


برای راهنمایی های بیشتر و از لینک زیر به طرح سوال به بخش سوال حقوقی از وکیل رفته


لینک طرح سوال حقوقی  • 24 آبان 99
  • 81 بازدید
۵ / 0 (از مجموع 0 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل