صدمه ناشی از قصور پزشکی

با سلام و احترام ، جهت هورمون تراپی دخترم(۱۲ ساله) به یک فوق تخصص مراجعه و پیگیر درمان شدیم …پس از حدود شش ماه همسرم شاهد تغییرات فاحشی در ستون فقرات دخترم شد که با مراجعه به پزشک و اصرار همسرم (چرا که ابتدا پزشک مربوطه قبول نمیکردند) و پس از معاینه پذیرفتند که اشتباه از ایشون بوده است .حال سوالم اینست که با توجه به اینکه پزشک مرتبط قبول هزینه کرده است و می گوید هر چه هزینه کردید من تقبل می نماییم (حتی برای آینده ) آیا از پزشک فوق طرح شکایت بکنم یا خیر؟

29 تیر 1400 137

با سلام
مورد مطروحه به نظر می آید از مصادیق قصور پزشکی است که در صورت تأیید توسط پزشکی قانونی امکان طرح دعوای کیفری و اخذ دیه یا ارش را برای شما فراهم میکند،
برای اقدام هوشمندانه پیشنهاد میشود حضورا با یک وکیل مشاوره نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی