ایا بدون قرار داد می توان مطالبه حقوق و مزایای کار نمود ؟

سلام من سال ۹۸ واسه یک نفر به عنوان جوشکار کار کردم و هیچ گونه قراردادی با ایشان امضا نکردم ومبلغ۶۰ملیون از ایشان طلب دارم تنها تعدادی از کارگرام به عنوان شاهد حضور دارند وحاضراند که شهادت بدهند و همچنیین مقداری از وسایل کارم پیش این آقا به امانت بوده اند ولی الان حاضر نیست که آنها را پس بدهد و تنها مدرک من برای این که نیروی این آقا بوده ام فقط کارت ورود به شرکت و کارگرهام هستند آیا من میتونم باشکایت پول و وسایلم رو پس بگیرم

31 تیر 1400 106

سلام
کاربر محترم در فرض سوال برای مطالبه حقوق و مزایای در اداره کار همان کارت ورود خروج و گواهی کارکنان کافی است . و جهت استرداد ابزار کار ابتدا اظهار نامه ارسال سپس با استشهادیه کارکنان که مطلع هستند ابزار شما در کارگاه کارفرما هست به دادگاه صالح دادخواست بدهید .
ضمنا اگر رابطه کاری شما کارگری نبوده و به صورت پیمانکاری برای کارفرما کار نمودید باید با تهیه استشهادیه و ضمیمه نمودن کارت تردد به کارگاه دادخواست مطالبه وجه ( بابت قرارداد پیمانی شفاهی ) به دادگاه صالح بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی