ایا عدم سمت در معامله مجوز طرح دعوی علیه خریدار ملک هست ؟

آیا برادر فروشنده که هیچ وجهه ای در معامله نداشته می تواند با مبایعه نامه پس از تنظیم سند بعد از نه سال میتواند در دادگاه علیه خریداراقامه دعوی کند و بدون حضور خریدار واطلاع وی حکم غیابی بگیرد

29 مرداد 1400 69

سلام
کاربر محترم هرچند سوال شما قدری مبهم است و آنچه که بابد بدانید اینکه افرادی حق اقامه دعوی در موضوع معامله را دارند که جزء اصحاب دعوی باشند و یا به نحوی در آن معامله ذینفع باشند
در مورد سوال اگر برادر فروشنده در ملک مورد معامله حق عینی یا منفعتی داشته و در هنگام معامله شما مطلع نبوده و بعد از انتقال سند آگاه شده حق اقامه دعوی دارد. در این حالت اگر رای غیابی باشد شما حق واخواهی و تجدید نظر خواهی دارید
چنانچه پاسخ مذکور کفایت سوال راندارد حتما با ارایه مدارک و توضیحات بیشتر سوال را مطرح نمایید یا از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی