ایا برای پیمانکار در بازداشت می توان وکیل گرفت ؟

سلام،پیمانکار مخابرات در جعل سند نقشی نداشته و اسناد مثل اینکه به نام پیمانکار صادر نمیشد،ولی گفته شد پیمانکار به حساب کارمند پول واریز می کرده که باعث شک و شبه شده،آیا این کار نشان دهنده همدستی و اطلاع از جرم است؟جنس که از اداره خروج پیدا می‌کرد پیمانکار میفروخته،حراست به اداره اطلاعات گزارش داده و الان این چند نفر ۶ روزه در اداره اطلاعات هستند و در حال بررسی جرم است،این بازداشت چند روزه است؟راه نجاتی برای پیمانکار هست؟با توجه به اینکه پیمانکار،نیروی خیلی خوبی برای اداره هم بوده و سوابق کاری خوبی داشته،تو رو خدا کمک کنید.و اینکه آیا اموال پیمانکار توقیف می شود؟می‌توان در این مرحله که بازداشت موقت هست برای پیمانکار وکیل گرفت؟

12 شهریور 1400 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی