ایا اتباع خارجی که ورود غیر قانونی داشته حق شکایت در ایران دارمد ؟

سلام.میخواستم بپرسم اتباع غیرقانونی در صورت قصور پزشکی که منجر به نقص عضو شده امکان شکایت و دریافت دیه دارند؟

20 شهریور 1400 62

سلام
کاربر محترم ورود غیر قانونی به کشور یک جرم مستقل است و ارتباطی با حق شکایت زیاندیده از قصور پزشکی ندارد فلذا شخص زیان دیده حق طرح شکایت علیه پزشک را دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی