الزام به تمکین و دفاع در پرونده

باسلام بنده دادخواست الزام به تمکین داده و رای به نفع بنده صادر شده منتهای همسر بنده اعتراض بر تعویض قفل درب و خیانت ناموسی و ناتوانی در بچه دار نشدن و فحاشی و اذیت و ازار به او را داده است.بنده در جواب این اعتراضات چه جوابی بدهم که رای قطعی شود و به تجدید نظر نرود؟

31 اردیبهشت 1401 77

با درود؛
کاربر محترم؛ بنطر ادعاهای همسرتان ، بهانه جویی بیش نبـوده و صرف ادعا دلیل بر اثبات مدعی نبـوده، صرفننظر از اینکه نوارد مطروحه، هیچ ارتباطی به حکم صادره تمکین نداشـته و حتی در صورت ضرورت هم، همسرتان بایستی با دلایل و مدرک کافی ادعاهای مطروحه را اثبات نماید..
بنطر نمی رسد که چنین ادعاهایی، بدون اثبات آنها، تأثیـری در حکم صادره داشـته باشد، مگـر اینـکه دلایل کافی دال بر اثبات ادعاهای خود بتواند در محکمه ارائه نماید..
# برای اظهارنظر قطعی نیاز به ملاحظه و بررسی لایحه اعتـراضیه می باشد که می توانید با هماهنگی از طریق مشاوره تلفنی راهکار لازم را دریافت نمایید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی