افترا و تهمت سرقت

با سلام، بنده کارمند اداری شرکتی هستم که مدیر شرکت بعد تعلیق و انتساب مدیر جدید با هماهنگی کارمندان تحت پوشش خود اموال داخل اتاق مدیریت قبلی خود کرده و ما روز کاری بعد متوجه دزدی شدیم و صورتجلسه کردیم و مدیر قبلی فردا برای تحویل اموال به شرکت مراجعه کرده و لیستی از اموال موجود و سرقتی بین داخلی امضا شده که ایشان ان لیست امضا شده که حاوی پیوست اقلام سرقتی بوده بدون پیوست به دادگاه ارائه داده و به ما افترا زده که دزدی توسط پرسنل اداری صورت گرفته و شبانه با اجیر کردن همکاران داخل مجتمع مدارک اموال که بایگانی شده اند را به سرقت بردن و ما هیچ سندی جز صورتجلسه سرقت روز قبل از خود نداریم. ممنون میشم راهنمایی کنید چگونه از خود دفاع کنیم

22 شهریور 1400 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی