شکایت از پزشک بدلیل تشخیص اشتباه

با سلام آیا از پزشکی که بدون ویزیت فردی را با تشخیص اشتباه سو مصرف مواد به اجبار بستری کند و بعداً مشخص شود که هیچگونه موادی فردمصرف نکرده آیا میتوان از پزشک بدلیل بستری و تشخیص بدون ویزیت پزشکی اعاده ی حیثیت و شکایت کرد؟

23 شهریور 1400 67

سلام کاربر محترم
اگر از باب تشخیص اشتباه که حکایت از قصور پزشکی دارد چنانچه خسارتی به بیمار وارد شود مسئول جبران خسارت و قابلیت تعقیب انتظامی و کیفری دارد. اما بدلیل تشیخص اشتباه ، دعوی تخت عنوان اعاده حیثیت معنایی ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی