هزینه استخدام پرستار برای مادر

سلام ، مادر مسنی دارم که قادر به راه رفتن نیست و چند سال خواهرم از ایشون نگهداری کرده حالا می خواهیم برایش پرستار بگیریم خواستم ببینم هزینه پرستار بین ما ۵ فرزند (۲ پسر و ۳ دختر ) چگونه باید تقسیم شود .با تشکر

24 شهریور 1400 47

با درود؛
کاربر محترم؛ اصـولا هزینـه استخدام پرستار برای مادرتان؛ بسـتگی به توافق تمام وراث داشـته و طبق توافق ورثه به نسبت سهم الارث سایرین قابل تقسیم است و در صورت عدم توافق، مادرتان میتواند با طرح دعوی مطالبه مهریه و سهم الارث حود، بلحاظ طلب ممتاز بودن مهریه،، اقدام به توقیف ماترک شوهر متوفی در قبال حق و حقوق مالی خود نموده و با وصـول حقوق مالی خود از ترکه متوفی (پدرتان) ، هزینـه های مربوطه را خودشان نیز متـقبل شوند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی