مشارکت در منافع شغل و ملک

اگه بخوایم در استفاده از یه ملک تجاری با مستاجر شریک شیم چه نوع قراردادی میتونیم ببندیم که مشکل اجاره به غیر نداشته باشه؟

25 شهریور 1400 56

سلام اگر منظور شما این است که ملک تجاری در اجاره مستأجر است و شما می‌خواهید با مستاجر قرارداد بنویسید می‌بایست قرارداد مشارکت در شغل باشه همون شراکت که عین مستاجره در اجاره ایشان باقی است و شغل و منافع آن شراکتی است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی