تخلیه مستاجر زمان اتمام قرارداد

سلام. مستاجری داریم که ۲ سال هست ساکن واحد ما هستند. سال پیش ما اصلا اجاره رو افزایش ندادیم. چهار ماه قبل از اتمام قرارداد گفتیم قصد تمدید نداریم. ولی الآن مستاجر قصد بلند شدن ندارد، با توجه به اینکه قیمت فعلی اجاره واحد با این متراژ و شرایط در این محل شیراز ۳ونیم برابر چیزی ست که الآن میپردازند، طبیعی ست ادعا کنند توان اجاره جای دیگر را ندارند. راهکار چیست؟

26 شهریور 1400 49

بااحترام
کاربر محترم دادگاههای شیراز در مورد مصوبه کرنا بنفع مستاجر رای و تمدید را با ۲۵ درصد افزایش لحاظ خواهند نمود شما باید نسبت به دفاع خود درصورت تمدید از شورای حل اختلاف بخواهید یا نسبت به رهن منطقه تمدید یا در غیر اینصورت راه های دیگری را جهت تخلیه پیدا نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی