قرارداد فیمابین جهت استخدام راننده برای خودرو

سلام خسته نباشیدراننده می خوام بگیرم قراردادچی قید شود سفته چقدر بگیرم

28 شهریور 1400 50

با درود؛
کاربر محترم؛ بستگی یه قرارداد فیمابین شما دارد و اصـولا عقد قرارداد راننده خودروهای سیک با خودروهای کشنده و فعالیت بروم مرزی، حسب مورد متفاوت و هریک دارای شرایط متناسب با آن می باشند..
مضاف بر اینکه؛ شما می توانید حسب توافق فیمابین، ضمانت تضمین اعم از چک و یا سفته، جهت حسن انجام کار از طرف مقابل نیز دریافت نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی