حقوق و دستمزد طبق قانون کار

سلام کارفرمایی علارغم اینکه به اداره کار اعلام کرده که حقوق پایه را برای معلمی می پردازد و در سابقه بیمه تامین اجتماعی فرد به مدت ۱۰ سال در سایت اداره کار حقوق پایه مصوب کار را مثلا برای سال ۱۳۹۹ مقدار ۳.۵ میلیون اعلام کرده و بیمه کامل نیز پرداخت شده است اما به دلیل ساعت کار معلم که ۱۲۰ ساعت در ماه بوده بطور رسمی عدد ۲ میلیون را پرداخت نموده و در کارت حقوق کاملا مشخص است و هیچ گونه بن و مزایایی جانبی را نیز پرداخت نکرده است، آیا می توان از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حقوق پایه سالانه شکایت کرد یا به دلیل ساعت کار کمتر از ساعت کار موظفی یک کارگر ، شکایت به شکست می انجامد؟ امیدوارم سوال را واضح پرسیده باشم،

30 شهریور 1400 62

بااحترام
طبق قانون کار کارفرما موظف به پرداخت حقوق نسبت به ساعت کاری که شما در محل خدمت خود حضور دارید پرداخت نماید پس از این بابت شما نسبت به ساعت حضور دستمزد دریافت خواهید نمود اما در مورد مزایا باید به شما پرداخت نماید مثل بن کارگری و حق سنوات و اولاد و ...

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی