جبران خسارت و توقیف اموال

سلام در صورتی ک تصادفی رخ دهد و طرف مقابل مقصر در حادثه باشد و حاظر به پرداخت خسارت نباشد و بخواهیم وسیله نقلیه توقیف کنیم اما اگه وسیله نقلیه متعلق ب راننده نباشد آیا امکان توقیف وحود داره بازم

02 مهر 1400 94

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی