تقسیم بندی نفقه و انواع نفقه

با سلام میخواستم با انواع نفقه آشنا بشم من دانشجوی حقوق هستم و میخواستم یک تقسیم بندی کلی درباره نفقه داشته باشم ؟

07 آذر 1400 39

در متون قانونی، نفقه بر ۳ نوع قید شده که بنا به درجه اهمیت به این ترتیب می‌توان آن را ذکر نمود:

نفقه زوجه: مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه در حدود مناسبت عرفی یا وضع زوج و خادم در صورت عادت زوجه به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشی یا نقص عضوی

نفقه اقارب: مسکن، اثاث خانه، خوراک و پوشاک به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت انفاق‌کننده

نفقه زندانی: خوراک و پوشاک و دوا و طبیب و حمام زندانی را گویند.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی