عدم حضور زوج در دادگاه طلاق

سلام برام دادخواست طلاق زوجه اومده برا عسروحرج .نامزدیم .مهریه اش عندالاستطاعه هستش برا رسیدگی نمیخام برام دادگاه ایا به ضررمه من تهرانم خانم کاشان دانشجو هستم وبیکار نمیتونم برم ...اگر برا رسیدگی حضور پیدا نکنم به ضررمه ؟؟؟

08 آذر 1400 34
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی