اسه اجرا گذاشتن مهریه چطور اقدام کنم تا شوهرم فرصت نکنه اموالشو ب نام کس دیگه بزنه؟!

سلام واسه اجرا گذاشتن مهریه چطور اقدام کنم تا شوهرم فرصت نکنه اموالشو ب نام کس دیگه بزنه؟!

10 آذر 1400 55

بااحترام
کاربرمحترم باتوجه به اینکه باید از دفتر خانه ای که عقد انجام پذیرفته است اقدام نمایید پیامک برای زوج ارسال میگردد مگر از ثبت بخواهید قبل از ابلاغ توقیف نماید اصولا دادگاه اینکار انجام میگردد ولی بعید بنظر برسد ثبت بدون ابلاغ انجام دهد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی