مطالبه وجه چک از متوفی..

با سلام و خسته نباشید ببخشید پدر من فوت شده بعد از فوت شخصی از پدر مرحومان چکی داشته و از طریق دادگاه مطالبه کرده می خواستم بپرسم نحوه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه ان چگونه است؟ممنون

14 دی 1400 43

بااحترام
کاربر محترم دارنده چک اموال متوفی را نسبت به مبلغ چک و خسارت تاخیر تا زمان فوت را توقیف مینماید و در صورتی وراث مبلغ را پرداخت نمایند ازاد میشود در غیر اینصورت اموال توقیفی مزایده گذاشته و به فروش رسیده و مبلغ دین پرداخت و مازاد پول مزایده به وراث پرداخت خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی