اگر زنی تمکین رابپذیرد وقبول کند اما بلافاصله منزل را ترک کند چه مجازاتی دارد.؟

اگر زنی تمکین رابپذیرد وقبول کند اما بلافاصله منزل را ترک کند چه مجازاتی دارد

15 دی 1400 30

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا عدم تمکین از طرف زوجه، فاقد مجازات کیفری می باشد،،
در حالت کلی؛ ضمانت اجرایی عدم تمکین؛ صدور حکم قطعی مبنی بر عدم تمکین و اثبات ناشزه بودن زوجه و محرومیت از حق مطالبه نفقه خواهد بود..
مؤید باشید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی