امکان تقسیط میزان خسارت در دادگاه

راننده ی مستی با بنده تصادف کرده و مقصر صد در صد شناخته شده و ماشین من ۷۰ ملیون بوده و قسمتی که کارشناس برای خصارت تعیین کرده ۵۰ میلیون هست و لاشه ماشین هم به قیمت ۱۵ میلیون از من خریداری میشه سوالم این هست‌ که اگر مقصر ادعا کنه که این مبلغ رو نداره با توجه به اینکه سه نفر ضامن روی پروندش گذاشته ایا این خسارت رو ممکنه قسط بندی کنن؟ اگر بله چند قسط و به چه مبلغی ؟

26 دی 1400 21

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
چنانچه ایشان مقصر شناخته شده و محکوم ب پرداخت خسارات وارده بموجب رای دادگاه شوند امکان طرح دعوای اعسار و تقسیط محکوم به برای تادیه خسارات وارده متصور هست در خصوص تعیین تعداد و میزان اقساط نمی‌توان اظهارنظر کلی کرد چون بنابر تشخیص دادگاه و تمکن مالی محکوم علیه و عوامل متعدد دیگر معین خواهد شد لیکن پیش قسط تعیین و الباقی بصورت اقساط در سررسید میبایست تادیه شود در صورت عدم پرداخت پیش قسط یا اقساط در سررسید وفق رای اصداری امکان جلب ایشان با تقاضای شما وجود دارد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی