سختی کار وبازنشستگی .....

سلام خسته نباشید ببخشید من ۲۰سال سابقه بیمه دارم که محل کارم شامل سختی کار هست ۹ماه سابقه بیمه هم از یک کارگاه دیگه دارم .کارفرما هر دو محل کار یک نفر هست.میخواستم بدونم الان من میتونم با ۲۰سال بازنشسته(طبق قانون سختی کار) بشم و سختی کار شامل من میشه یا نه؟؟؟

02 بهمن 1400 18

سلام کاربر گرامی درصورت داشتن ۲۰سال سابقه متوالی بدون شرط سنی در کارسخت وزیان آور می توانید بازنشست شوید.
برای اینکه شغلی دردسته مشاغل سخت وزیان آور قرارگیرد دوشرط لازم است اول اینکه کل ۸ساعت کار در روز رادرشرایط سخت وزیان آور قرارگیرد
۲-شغل مورد نظر باید به تاییدکمیته مشاغل سخت وزیان آورمبنی بر سخت بودن وزیان آور بودن شغل از لحاظ ایمنی وبهداشت برسد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی