التزام

سلام در قرار دادی که میخوام ببندم نوشته شده وجه التزام به چه معناست

16 اردیبهشت 1399 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی