شامل شدن مستمری فرد فوت شده خارج از کشور

سلام من همسرم امریکا زندگی میکنه و بازنشست شده میخوام ببینم حقوقشون بعدا به من تعلق میگیره یا نه؟

03 فروردین 1401 21

سلام مستمری بازنشستگی از سن بازنشستگی تا زمانی که شخص در قید حیات است، به شخص پرداخت شده و به نوعی تعیین کننده وضعیت مالی فرد در دوران سالمندی محسوب می شود. جهت جلوگیری از فقر جامعه تعیین میزان این مستمری بسیار حائز اهمیت است.
و پس از فوت ایشان مستمری شامل حال شما خواهد شد.

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی