ندادن نفقه

سلام پدر من وضع مالی بدی دارد ولی پدربزرگم پولدار است ایا می توانم نفقه را از پدر بزرگم بگیرم ؟

27 اردیبهشت 1399 60
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی