بی اختیاری از مستی

سلام اگر کسی بخاطر مستی تصادف کند و منجر به مرگ فردی شود ایا ممکن است که در مجازات او تخفیف داده شود به دلیل اینکه مست بودن و بی اختیار این اتفاق افتاده است؟

30 اردیبهشت 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی