پخش کردن فیلم

من یک طلبه هستم و شخصی در حال امر به معروف و نهی از منکر از من مخفیانه فیلم گرفته و فیلم من را در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده و حاضر نیست که ان فیلم را بمن بدهد چگونه می‌توانم از ایشان شکایت کنم؟

31 اردیبهشت 1399 168

با سلام
طبق ماده 17 جرایم سایبری و رایانه ای هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته به نظر می‌رسد فیلم منتشر شده از شما موجب هتک حیثیت نباشد و نتوان این جرم را محقق دانست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی