نحوه اثبات رابطه نامشروع

از دوست پسرم حامله شدم مجبورم كرد سقط كنم و از زندگيم رفت چيكار ميتونم كنم؟

23 اردیبهشت 1401 16

سلام .رابطه شما رابطه نامشروع بوده ودر قانون مجازات دارد اگر پیگیر این مسئله شوید خود شما هم مجازات می شویدهم به جرم ابطه نامشروع هم به جرم سقط جنین وهیچ ارش البکاره ای به شما تعلق نمی گیرد مگر اینکه بتوانیداثبات کنید شما هیچ تمایلی نداشته وایشان به عنف به شما تجاوز نموده اندکه دراینصورت بابت بکارت ارش یامهرالمثل تعلق می گیرد ودر خصوص سقط جنین درصورتی که روح در جنین بوده به شما دیه پرداخت می گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی