چگونه می توانم همسرم را طلاق ندم

با سلام همسرم ازم طلاق میخاد به خاطر خوشی زیاد منم بهش گفتم من طلاقت نمیدم خودت برو درخاست بده

24 اردیبهشت 1401 23

سلام و درود
کاربر محترم طلاق با مرد است و زن فقط در صورت وجود موارد عسر حرجی که در ماده 1130 قانون مدنی آمده است می توانید تقاضای طلاق کند البته موارد ذکر شده در این ماده تمثیلی هستند و عسر حرج مواردی است که به تشخصی قاضی برسید
موفق باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی