استناد ب اسکرین شات برای اثبات دعوا؟

ایا اسکرین شات از صفحه چت اینستای همسرم میتونه بهم بعنوان مدرک در طلاق کمک کنه یا خیر؟ چون هیچ چیز دیگه ای ندارم برای اثبات هوس بازی و تنوع طلبی و خیانت همسرم.

26 اردیبهشت 1401 41

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
برای طلاق میبابست عسر و حرج را ب اثبات برسانید و یکی از موارد عسر و حرج روابط نامشروع مکرر زوج هست بنحوی ک زندگی را برای زوجه تحمل ناپذیر کند هرچند اسکرین شات بعنوان اماره قابل استناد هست لیکن صرف یکبار رابطه نامشروع اگر منجر ب عقد ازدواج دائم مجدد یا موقت زوج نشود مثبت عسر و حرج نیست و ب دعوای طلاق کمکی نخواهد کرد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی