شکایت مبنی بر فروش مال غیر

سلام وخسته نباشید،آیا سوالی که مطرح میکنم فروش مال غیر تبدیل به معامله فضولی میشه؟دوتاسندمتعلق به۱۳۱۶ثبتس بدون نقل انتقال به شماره پلاک ۵۶۵در۱۳۸۷ پیدا کردم که جانمایی نشده تاکنون طبق حدس وگمان خودم برسر زمینی بدون ساخت۲۰هزارمتری باشخصی اختلاف داشتم بابت این سندها درسال۹۰تا۹۵ برای۳نفر یکی ۳هزارمترقولنامه دست نویس که قیدشده به مبلغ۱۵۰میلیون تومان ازم خریده+یک وکالت بلاعزل دادم که رفع اختلاف کنه ازطریق قانونی درمقابل یک فسخ نامه بابت قولنامه۳هزارمتر گرفتم ازش،برای شخصی طی چندنی قولنامه دست نویس جمعا۴هزارمتر قولنامه منعقدکردم وهمه جنبه خرید وفروش زده شده وهمگی تبدیل به قولنامه بنگاهی شده که رفع اختلاف کنه که نتونست ونفر آخر یک رمال۲هزارو خورده ای درطی ۴قولنامه دست نویس براش منعقد کردم چون منو ترسوند که طلسم شده سندهات...که الان متوجه شدم دروغ میگفته فقط، این ۳نفر دارن از قولنامه ها سوء استفاده میکنن ورفتن فروش مال غیر ازم شکایت کردند درقولنامه هایی که برای هر۳نفر منعقد کردم از سندهای خودم وازشماره پلاک ثبتی خودم که ورثه اون شناخته شدم قولنامه منعقد کردم اما ادرس زمین مورد اختلافم رو به عنوان پلاک ۵۶۵ درقولنامه ها قید کردم،حالااین ۳نفر فروش مال غیر شکایت کردن ازم آیا همون که درقولنامه ها قیدکردم از پلاک ۵۶۵ (که پلاک خودم هست)یعنی سوءنیت نداشتم وشکایت فروش مال غیراین ۳نفر تبدیل به معامله فضولی میشه؟چون نمیتونم ثابت کنم ازشون پولی نگرفتم وبهشون نفروختم این قولنامه هارو خیلی ممنون وببخشید واقعا

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگزارم ازشما
26 اردیبهشت 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی