خسارت وارده از نشتی طبقه بالا چگونه پیگیری کنم

سلام در یک اپارتمان اگر لوله اب طبقه بالا نشتی داشته باشد و چکه کند بنحوی که گچ سقف خیس شود و مالک طبقه بالا از تعمیر ان خود دارژ کند یا طفره برود چه باید کرد؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
این مطلب را در نظر نگرفته اند که لوله طبقه بالا را از پایین نمیتوان تعمیر کرد
27 اردیبهشت 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی