تامین دلیل

سلام با شخصی خارج از کشور به توافق رسیده ام که اموراتی را برایشان انجام دهم . ایشان هم رضایتشان را از طریق ایمیل و یک قرارداد که از طریق ایمیل برایم فرستادند اعلام کرده اند . متاسفانه اصل قرارداد را برایم نمی فرستند . می خواهم از طریق تامین دلیل به ایمیلی که برایم فرستاده شده است اعتبار ببخشم . می شود راهنماییم کنید ؟؟! لطفا بفرمایید موضوع و خواسته دادخواستم چه باید باشد ؟؟؟ ممنون

05 خرداد 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی