چک ضمانت

قرارداد ،اجاره وسیله بوده که در متن چک آمده بابت ضمانت وسیله حالا اون وسیله را با وجود این که مدت قرارداد تمام شده برنمی گردونه آیا می تونم چک را به شخص دیگه ای بدهم تا اون از منافع این چک بهره بگیره؟در ضمن در قرارداد ذکر شده که در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد چک مذکور مسترد خواهد شد.

06 خرداد 1399 62

باسلام خدمت شما کاربر گرامی
شما در هرحال می توانید چک را به دیگری انتقال دهید ولی اگر در قرارداد یا خود چک ضمانی بودن آن قید شده است ممکن است بعاها صادرکننده چک ادعای خیانت در امانت عمل شما را مطرح کنند چونر هر چکی قابل انتقال است ولی چک ضمانی بابت ضمانت صادر شده است و نباید انتقال یابد. در مورد استرداد لاشه چک می توانید دادخواست آن را به استناد به قرارداد انجام شده تقدیم نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی