اسقاط مسئولیت پرداخت نفقه از جانب پدر در صورت توافق در طلاق؟

با درود من و همسرم بصورت طلاق توافقی از هم جدا شدیم و من در آن زمان از شوهرم درخواست کردم که فرزند مشترکان در سرپرستی من قرار گیرد ، و او هم موافقت کرد ، و دلیل این تقبل مسئولیت بخاطر این بود که شوهرم موافقت کند که فرزند پیش من بماند و من در کل سرپرستی و نگهداری و مخارج فرزند دختر مشترکمان را پذیرفتم ، آیا این تعهد که مکتوب هم شده و در شرط های طلاق توافقی ذکر شده ، باعث میشود که دیگر شوهر سابقم نفقه ای برای فرزندم پرداخت نکند ، و به استناد اینکه چون طلاق توافقی بوده و یکی از شرط های ان نیز سرپرستی و نگهداری هزینه فرزند به درخواست خودم انجام گرفته

31 اردیبهشت 1401 18

مخاطب عزیز ضنن عرض سلام و احترام؛
در خصوص سوال شما میبایست گفت ک نفقه بر عهده پدر هست حتی اگر حضانت با مادر باشد حتی بفرض تعهد و توافق در اینخصوص نیز مسئولیت پرداخت نفقه از پدر ساقط نمیشود و مادر در صورت عدم تمکن مالی میتواند نفقه را از پدر فرزند و در صورت فقدان پدر از جد پدری مطالبه کند
موید باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی