اقامه دعوی علیه وراث در معامله ملکی

با سلام‌ ببخشید شخصی از پدر مرحوم من مبایعه نامه داشته در دادگاه دادخواست به طرفیت ما داده مبایعه نامه به کارشناسی خط ارجاع شد امضا پدرم تایید شد ولی قدمت مبایعه نامه حدود ۱۰ سال پیش بوده و یک امضا شهود بعد از تحریر مبایعه نامه امضا شده با رای قاضی ان امضا‌ شهود جعل بوده و فاقد اعتبار شد و یه شاهد مبایعه نامه هم فوت شده لازم به ذکر است مبایعه نامه فاقد ثمن و مجهول بودن مورد معامله می باشد.حتی خریدار در زمانی که پدرم زنده بود از پدرم شکایتی نکرده.میخواستم بپرسم چه اقدامی من باید انجام بدم؟(مبایعه نامه رو ۲ شاهد امضا کرده)

01 خرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی