شاغل بودن

سلام اگر زن شاغل باشد و خودش در آمد داشته می توان به او نفقه داد ؟

06 خرداد 1399 68
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی