ساختن ملک تجاری

سلام خدمت دوستان،ملکی تجاری بین سه نفر بصورت شراکتی ساخته مبشه یکی از شرکا ک صاحب زمین این ملک تجاری بوده و مقرر بوده بعد از ساخت واحد تحاری سند بنام هر سه نفر منتقل بشه بدون کسب احازه از شریک واحد تحاری رو بنام یکی از شرکا میزنه ایا انتقال مال غیر موضوعیت داره؟؟ چ شکایتی میشه مطرح کرد؟

06 خرداد 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی