نحوه تفویض و توکیل وکالت کاری و اداری

سلام،درسال۹۰از ۳ورثه ی،سندزمینی قدیمی که خودمم یکی از ورثه میباشم وتاکنون جانمایی نشده یک پنجم ازکل سهم الارثشون رو وکالت بلاعزلی گرفتم باحق توکیل به غیر وحق عزل وکیل روازخودشون ساقط کردند،درمتن وکالت قیدشده پس از حل وفصل موانع ومشکلات اداری وثبتی اقدام به فروش اجاره...ودرخط آخر قیدشده حدود اختیارات وکیل مرقوم درانجام مورد وکالت مشروح به موارد مندرج درفوق باحق توکیل کلا یاجزا دارای اختیارات تامه ومطلقه بوده.این وکالت رو گرفتم که وکیل بگیرم یاخودم انجام بدم وتمام هزینه هارو خودم بدم واین دستمزدم باشه بعداز اتمام کار.شخصی باجعل عنوان وکیل درسال۹۳ ازبنده یک قولنامه دست نویس ۳ هزارمتر گرفت و۱۵۰ م.ت مبلغ زد که اگر تونست زمین رو دیواربکشه وتحویلم بدهدستمزد کاری که کرده باشه درمقابل یک فسخ نامه داد که اگه نتونه زمین رو تحویلم بده ودیوار بکشه قولنامه۳هزارمتر فسخه وباید مدارکمو مسترد کنه پس از۶ماه تقریبا گفت برای سهولت انجام کارهای اداری همین وکالتی که از وراث گرفتید رو منتقل کنید به من تا نیاز به اومدن وراث وشما درادارات نباشه به کرات،منم از وکالت بلاعزل وکاری تفویض.. سر درنمیاوردم،یک تفویض وکالت باحق توکیل به غیر وبدون حق عزل وکیل بهش دادم تا۱۴۰۰وعده میداد دارم کاراداری رو انجام میدم به مشکل قانونی خورده...ونیاز به اصل سندهاتون میباشد واصل سندهارو هم ازمن اخذ کردالبته درسال ۹۴همین وکالتی که به این شخص دادم رو منتقل کرده به شخصی دیگر بصورت تفویض وکالت بدون حق عزل وکیل وباحق توکیل به غیراما درانتهای وکالتی که به این شخص داده قید کرده وکیل قاعم شرعی وقانونی وی میباشد معنیشو نمیدونم دروکالتی که به این شخص دادم قیدشده این وکالت از هرنظر تابع وکالت قبلی میباشد یعنی من حق نداشتم وکالتی که از وراث گرفتم رو تا زمانی که کار دو به اتمام نرسونم به کسی بفروشم واگذارکنم..وکالتی که به این شخص دادم من رو اوالا گول زد دوما برای سهولت انجام امور اداری دادم واین شخص که رفته وکالت رو منتقل کرده به نفر آخر آیا مرتکب جرم شده؟والان با وکالتی که منتقل کرده به شخص دیگری ازم شکایت کلاهبرداری کرده الان نمیتونه از وکالتی که بهش دادم در دادگاه اگاهی ...استفاده کنه چون منتقل کرده به شخص دیگری اما گفته قاعم شرعی وقانونی منه نفر اخر ببخشید

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگزارم
04 خرداد 1401 13

با سلام چنانچه در وکالت نامه دوم که شما به شخصی می‌گویید وکیل قلابی بوده داده اید حق توکیل به غیر وجود داشته و این وکیل قلابی آنرا به شخص دیگری منتقل کرده جرمی محقق نشده لکن وکیل آخر در حدود همون وکالت دارای اختیار میباشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی