فروش مال غیر و وثیقه جهت دادگاه

همسر من خانه ای که بنام خودش هست فروخته چند سال پیش یک پیش نویس با دوستش داشتن برای فروش خانه که او به تعهداتش عمل نکرده، حالا با همون پیش نویس از همسرم فروش مال غیر شکایت کرده توی ابلاغیه ی دفاعیه ننوشته ضامن ببریم، چه کنیم، ضامن کارمند با فیش ببریم؟

17 خرداد 1401 34

بااحترام
کاربر محترم اگر جهت اطمینان وثیقه بخواهیدبا خود داشته باشید با قانون جدبد سند خودرو و وجه نقد و نیز طلا نیز میتوانید ارائه دهید در غیر ایصورت سند ملک و یا کارمند بسته به نظر قاضی پرونده دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی